ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE
„BRATSTVO" - BEČEJ

Pokaži mi i ja ću naučiti,
Uključi me i ja ću razumeti.


Mutasd meg és megtanulom,
Csináljuk együtt és megértem!AKTUELNO/AKTUÁLIS

ISPRAĆAJ MATURANATA

31.05.2024.
Priredba povodom ispraćaja završnih razreda osnovne i srednje škole


TIFLOLOG

TIFLOLOGIJA je naučna disciplina u okviru defektologije koja se bavi specijalnom edukacijom i rehabilitacijom slepih i slabovidih lica. Tiflolog je stručnjak iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije koji se bavi prevencijom i prepoznavanjem faktora koji prate oštećenje vida; procenom i dijagnostikovanjem psihomotornog, kognitivnog i psihosocijalnog razvoja kod osoba sa oštećenjem vida; rehabilitacijom slabovidih i/ili slepih lica.