ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE
„BRATSTVO" - BEČEJ

Pokaži mi i ja ću naučiti,
Uključi me i ja ću razumeti.


Mutasd meg és megtanulom,
Csináljuk együtt és megértem!AKTUELNO/AKTUÁLIS

OTVORENA VRATA

26.04.2024.
PREZENTACIJA ŠKOLE KROZ "DAN OTVORENIH VRATA"


SURDOLOG

SURDOLOGIJA je samostalna naučna disciplina koja se bavi svim aspektima smetnji i poremećaja u razvoju koje su prouzrokovane urođenom ili stečenom gluvoćom i nagluvošću. Surdolog je specijalni edukator i rehabilitator koji je obučen za samostalan rad sa gluvim i nagluvim osobama svih uzrasta, specijalizovani stručnjak osposobljen da zadovolji potrebe gluvih i nagluvih osoba u oblasti zdravlja, vaspitanja, obrazovanja, edukacije, rehabilitacije i zapošljavanja.